Polk Audio’s SurroundBar 360: Ready for Prime Time